Anunțuri pe site

Obiectiv general

de către Sorin Dinca-

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului ”VISION – Viitor profesional pentru angajați” îl reprezintă creșterea cu 602 persoane a numărului de angajați care beneficiază de oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru îmbunătățirea nivelului de calificare și dezvoltarea competențelor corelate cu nevoile pieței muncii, prin furnizarea de activități integrate, programe de formare profesională/calificare inclusiv consiliere și tutorat, cu accent pe adulții din mediul rural sau cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale sau informale, din regiunile Sud Vest Oltenia și Sud Muntenia.

Beneficiile participării în cadrul proiectului:

 • Certificat de absolvire / Atestat, recunoscute pe piața muncii;
 • Creșterea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții;
 • Îmbunătățirea abilităților de muncă necesare în economia secolului XXI;
 • Sprijin oferit angajatorilor prin calificarea personalului;
 • Participarea gratuită la un seminar inovativ organizat într-o locație din județul Prahova (servicii de cazare, transport și masă incluse);
 • Kit de formare gratuit;
 • Informare, consiliere profesională și tutorat;
 • Creșterea gradului de adaptabilitate a competențelor angajaților la cerințele pieței muncii.

 GRUPUL ȚINTĂ va fi format din 602 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din regiunile Sud Vest Oltenia și Sud Muntenia, care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (din care 181 angajați din zona rurală și 181 angajați cu vârsta peste 40 de ani).

Condiții de participare:                                                      

 • au vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani;
 • sunt angajați, inclusiv persoană fizică autorizată și întreprinderi individuale;
 • au domiciliul sau reședința într-una din regiunile Sud Vest Oltenia sau Sud Muntenia (respectiv într-unul din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea sau Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Călărași, Ialomița);
 • NU au mai participat la cursul de calificare/formare profesională pentru care optează, în cadrul unui alt proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

Oferta de cursuri de inițiere/specializare/perfecționare:

1. Competențe antreprenoriale -  minim 10 clase;

2. Competențe informatice - minim diplomă de bacalaureat;

3. Asistent personal al persoanei cu handicap grav - minim 10 clase;

4. Inspector/Referent resurse umane - studii medii.;

5. Instalator apă canal - minim absolvenți de liceu;

6. Operator/ Introducere, prelucrare şi validare date - studii medii.

Oferta de programe de calificare:

1. Bucătar - calificare nivel III, 720 ore, minim 10 clase;

2. Ospătar (chelner) – vânzător în unitățile de alimentație publică - calificare nivel III, 720 ore, minim 10 clase;

3. Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice - calificare nivel III, 720 ore, minim 10 clase;

4. Frizer. Coafor. Manichiurist. Pedichiurist - calificare nivel III, 720 ore, minim absolvenți școală profesională sau curs de calificare nivel I;

 5. Lucrător în comerț - calificare nivel II, 360 ore, minim 10 clase.

Documente necesare (copie xerox):

 • act de identitate;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (dacă în urma căsătoriei a avut loc schimbarea numelui);
 • diploma după ultima școală absolvită, în vederea înscrierii la unul din cursurile de formare/calificare;
 • adeverință de angajat/copie acte statutare, după caz.Cursuri disponibile

Prin intermediul acestui training veti putea sa gasiti solutii din perspectiva inovarii sociale in rezolvarea unor nevoi societale. Este important sa analizam dinamica sociala si transformarile prin care trec societatile moderne. Produce, prin agregarea intereselor comune, inovarea sociala!

Suportul de curs aferent programului de calificare Bucatar este structurat in doua sectiuni, fiecare cuprinzand mai multe teme, astfel:

Sectiunea I: Notiuni generale si fundamentale:

 • Comunicarea interactiva la locul de munca si efectuarea muncii in echipa (curs nr. 1 - 2);
 • Aprovizionarea cu materii prime si auxiliare a locului de munca si asigurarea conditiilor igienico-sanitare (curs nr. 3 - 5);
 • Organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii sectiei (curs nr. 6);
 • Intocmirea documentelor specifice (curs nr. 7 - 8);
 • Dezvoltarea durabila (curs nr. 49 - 50).

Sectiunea II: Tehnologia meseriei:

 • Pregatirea antreurilor calde si reci (curs nr. 9 - 12);
 • Pregatirea fripturilor (curs nr. 13 - 18);
 • Pregatirea gustarilor calde si reci (curs nr. 19 - 24);
 • Pregatirea mancarurilor din carne (curs nr. 25 - 30);
 • Pregatirea mancarurilor din legume, orez, oua, paste (curs nr. 31 - 36);
 • Pregatirea preparatelor lichide (curs nr. 37 - 41);
 • Prepararea dulciurilor (curs nr. 42);
 • Prepararea fondurilor glace (curs nr. 43 - 45);
 • Prepararea mancarurilor din peste si fructe de mare (curs nr. 46 - 47).

Obiectivele generale ale cursului:

Înțelegerea principiilor fundamentale privind realizarea corectă a îngrijirii primare a persoanei cu handicap grav;

  Cunoașterea metodelor de diagnoză a asistentului peronal privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentație și hrănire, în asigurarea unui spațiu personalizat precum și de supraveghere și menținere a stării de sănătate a persoanei cu handicap grav;

Cunoașterea drepturilor și obligațiilor asistentului personal al persoanei cu handicap grav.


Suportul de curs aferent cursului de perfectionare Competente antreprenoriale este structurat in doua sectiuni:

1. Managementul firmei;

2. Management financiar.

Fiecare sectiune este alcătuită din trei module, cuprinzând mai multe cursuri, astfel:

Sectiunea I - Managementul firmei contine cursurile: 1 - 8, 48 - 51

Sectiunea II - Management financiar contine cursurile: 9 - 12, 13 - 24, 25 - 37, 38 - 47

Indiferent de domeniul de activitate al firmei, un bun manager de resurse umane trebuie sa fie asemenea unui mentor sau lider care stie potentialul fiecarui angajat si cauta diverse strategii prin care il pune in evidenta, marind astfel productivitatea departamentului din care face parte.

Pe langa acest aspect, managerul de resurse umane trebuie sa stie sa coordoneze echipe, sa aleaga angajatii potriviti, astfel incat sa accelereze si sa faciliteze cat mai bine toate procesele din cadrul firmei, tinand cont de obiectivele generale ale companiei. Din acest motiv, pe manager trebuie sa il defineasca un set de abilitati importante.

Cursul de specializare Operatori introducere, validare și prelucrare date cuprinde un număr de 96 ore, dintre care 32 ore teorie și 64 ore practică.

Cursul este structurat în 9 module, și anume:

 • Modulul 1: CONCEPTE DE BAZA IN UTILIZAREA CALCULATOARELOR PERSONALE SI ALE ECHIPAMENTELOR PERIFERICE
 • Modulul 2: UTILIZAREA COMPUTERULUI SI ORGANIZAREA FISIERELOR (MICROSOFT WINDOWS)
 • Modulul 3: PROCESAREA DOCUMENTELOR SI TEXTELOR (MICROSOFT WORD)
 • Modulul 4: EDITOARE TIP  FOI DE LUCRU SI CALCULUL TABELAR (MICROSOFT EXCEL)
 • Modulul 5: BAZE DE DATE (MICROSOFT ACCES)
 • Modulul 6: PREZENTĂRI DIGITALE MULTIMEDIA (MICROSOFT POWER POINT)
 • Modulul 7: INTERNET ȘI POȘTĂ ELECTRONICĂ
 • Modulul 8: APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE SI  COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
 • Modulul 9: SĂNĂTATEA, SECURITATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI