Anunțuri pe site

Obiectiv general

Obiectiv general

de către Sorin Dinca-
Număr de răspunsuri: 0

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului ”VISION – Viitor profesional pentru angajați” îl reprezintă creșterea cu 602 persoane a numărului de angajați care beneficiază de oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru îmbunătățirea nivelului de calificare și dezvoltarea competențelor corelate cu nevoile pieței muncii, prin furnizarea de activități integrate, programe de formare profesională/calificare inclusiv consiliere și tutorat, cu accent pe adulții din mediul rural sau cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale sau informale, din regiunile Sud Vest Oltenia și Sud Muntenia.

Beneficiile participării în cadrul proiectului:

 • Certificat de absolvire / Atestat, recunoscute pe piața muncii;
 • Creșterea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții;
 • Îmbunătățirea abilităților de muncă necesare în economia secolului XXI;
 • Sprijin oferit angajatorilor prin calificarea personalului;
 • Participarea gratuită la un seminar inovativ organizat într-o locație din județul Prahova (servicii de cazare, transport și masă incluse);
 • Kit de formare gratuit;
 • Informare, consiliere profesională și tutorat;
 • Creșterea gradului de adaptabilitate a competențelor angajaților la cerințele pieței muncii.

 GRUPUL ȚINTĂ va fi format din 602 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din regiunile Sud Vest Oltenia și Sud Muntenia, care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (din care 181 angajați din zona rurală și 181 angajați cu vârsta peste 40 de ani).

Condiții de participare:                                                      

 • au vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani;
 • sunt angajați, inclusiv persoană fizică autorizată și întreprinderi individuale;
 • au domiciliul sau reședința într-una din regiunile Sud Vest Oltenia sau Sud Muntenia (respectiv într-unul din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea sau Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Călărași, Ialomița);
 • NU au mai participat la cursul de calificare/formare profesională pentru care optează, în cadrul unui alt proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

Oferta de cursuri de inițiere/specializare/perfecționare:

1. Competențe antreprenoriale -  minim 10 clase;

2. Competențe informatice - minim diplomă de bacalaureat;

3. Asistent personal al persoanei cu handicap grav - minim 10 clase;

4. Inspector/Referent resurse umane - studii medii.;

5. Instalator apă canal - minim absolvenți de liceu;

6. Operator/ Introducere, prelucrare şi validare date - studii medii.

Oferta de programe de calificare:

1. Bucătar - calificare nivel III, 720 ore, minim 10 clase;

2. Ospătar (chelner) – vânzător în unitățile de alimentație publică - calificare nivel III, 720 ore, minim 10 clase;

3. Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice - calificare nivel III, 720 ore, minim 10 clase;

4. Frizer. Coafor. Manichiurist. Pedichiurist - calificare nivel III, 720 ore, minim absolvenți școală profesională sau curs de calificare nivel I;

 5. Lucrător în comerț - calificare nivel II, 360 ore, minim 10 clase.

Documente necesare (copie xerox):

 • act de identitate;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (dacă în urma căsătoriei a avut loc schimbarea numelui);
 • diploma după ultima școală absolvită, în vederea înscrierii la unul din cursurile de formare/calificare;
 • adeverință de angajat/copie acte statutare, după caz.