Obiectivele generale ale cursului:

Înțelegerea principiilor fundamentale privind realizarea corectă a îngrijirii primare a persoanei cu handicap grav;

  Cunoașterea metodelor de diagnoză a asistentului peronal privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentație și hrănire, în asigurarea unui spațiu personalizat precum și de supraveghere și menținere a stării de sănătate a persoanei cu handicap grav;

Cunoașterea drepturilor și obligațiilor asistentului personal al persoanei cu handicap grav.