Cursul de specializare Operatori introducere, validare și prelucrare date cuprinde un număr de 96 ore, dintre care 32 ore teorie și 64 ore practică.

Cursul este structurat în 9 module, și anume:

  • Modulul 1: CONCEPTE DE BAZA IN UTILIZAREA CALCULATOARELOR PERSONALE SI ALE ECHIPAMENTELOR PERIFERICE
  • Modulul 2: UTILIZAREA COMPUTERULUI SI ORGANIZAREA FISIERELOR (MICROSOFT WINDOWS)
  • Modulul 3: PROCESAREA DOCUMENTELOR SI TEXTELOR (MICROSOFT WORD)
  • Modulul 4: EDITOARE TIP  FOI DE LUCRU SI CALCULUL TABELAR (MICROSOFT EXCEL)
  • Modulul 5: BAZE DE DATE (MICROSOFT ACCES)
  • Modulul 6: PREZENTĂRI DIGITALE MULTIMEDIA (MICROSOFT POWER POINT)
  • Modulul 7: INTERNET ȘI POȘTĂ ELECTRONICĂ
  • Modulul 8: APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE SI  COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
  • Modulul 9: SĂNĂTATEA, SECURITATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI