Initiere, specializare si perfectionare

Obiectivele generale ale cursului:

Înțelegerea principiilor fundamentale privind realizarea corectă a îngrijirii primare a persoanei cu handicap grav;

  Cunoașterea metodelor de diagnoză a asistentului peronal privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentație și hrănire, în asigurarea unui spațiu personalizat precum și de supraveghere și menținere a stării de sănătate a persoanei cu handicap grav;

Cunoașterea drepturilor și obligațiilor asistentului personal al persoanei cu handicap grav.


Suportul de curs aferent cursului de perfectionare Competente antreprenoriale este structurat in doua sectiuni:

1. Managementul firmei;

2. Management financiar.

Fiecare sectiune este alcătuită din trei module, cuprinzând mai multe cursuri, astfel:

Sectiunea I - Managementul firmei contine cursurile: 1 - 8, 48 - 51

Sectiunea II - Management financiar contine cursurile: 9 - 12, 13 - 24, 25 - 37, 38 - 47